Arbeidsvarsling Kurs 3

Manuell trafikkdirigering​

HVEM GJELDER KURS 3 FOR?

Kurs 3 i arbeidsvarsling gjelder for alle som skal foreta manuell trafikkdirigering på vei.

Generelle varslingsplaner hvor mulig manuell trafikkdirigering inngår som en del av denne, er å anse som planlagt trafikkdirigering.

Som manuell trafikkdirigering regnes situasjoner hvor det i perioder lengre enn noen få minutter er behov for å regulere trafikken ved at en trafikkstrøm stanses av en trafikkdirigent for slippe frem annen trafikk.

HVA ER FORMÅLET MED KURS 3?

Formålet er å gi kursdeltakerne både en teoretisk og praktisk tyngde for å kunne dirigere trafikk på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Det er betryggende for alle som ferdes på området enten det gjelder kjørende eller gående.

Kursdeltagerne får også grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Vi går blant annet igjennom betydningene av de viktigste skiltene, tegn-givning, bremselengder, reaksjonstid, risikovurderinger og trafikkavviklinger.

Kurset avsluttes med en praktisk øvelse på en trafikkert veg etter en godkjent arbeidsvarslingsplan fra skiltmyndigheten.

​HVORFOR VELGE KURS 3?

Kurs 3 krever gjennomført og bestått eksamen/ kunnskapstest i kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Kursdeltageren må beherske norsk muntlig.

Kurs 3 velger du når jobben din er å sørge for god flyt av trafikk forbi et området som er midlertidig endret på grunn av arbeid.

På den måten trygger man fremkommeligheten på offentlig og kommunal vei for alle berørte.

Det er viktig å vite hvordan man dirigerer på en hensiktsmessig og lovlig måte. Gjør man dirigentjobben sin riktig, og er tydelig når det gjelder tegngivning og har en myndig adferd, er det mindre sjanse for at bilister tar seg til rette, og skaper farlige situasjoner for veiarbeidere og ledebil.