Arbeidsvarsling Kurs 2

​HVEM GJELDER KURS 2 FOR?

Kurs 2 i arbeidsvarsling er lovpålagt for de som

  • Planlegger, og er ansvarlige for arbeidet
  • ​Har ansvaret for søknader til kommunen/Statens veivesen.

Dette er ofte personer som jobber inne, og som er på selve arbeidsområdet kun korte perioder, på befaring eller inspeksjoner i løpet av prosjektet.

Ansvarshavende skal sørge for å utarbeide en arbeidsvarslingsplan/skiltplan for området med tanke på risikovurdering, og ulike type sikring av offentlig grunn for de ansatte, og andre som berøres av arbeidsområdet.

Med offentlig grunn menes kommunale riks og fylkesveier (gate,fortau, vei, park og friområder) som er åpne for allmenn ferdsel, som driftes og vedlikeholdes av kommunen og det offentlige.

Ved oppsetting/bruk av stillas/lift i forbindelse med nybygg, fasaderenovering og rehabilitering må det søkes om en godkjent arbeids-varslingsplan hos stat og kommune i forkant.

HVA ER FORMÅLET MED KURS 2?

Formålet er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Kurset går over 2 dager, og er spekket med nyttige oppgaver og informasjon for alle som er ansvarlige for gjennomføring av arbeidet.

Vi går blant annet igjennom skiltforskriftene, risikovurderinger, forskjellig varslingsutstyr, og hensikten med riktig varsling og sikring av området.

Kursdeltagerne skal i løpet av kursdagene utarbeide forslag til skiltplan, og søknadspapirer.
Dette gir verdifull informasjon for å kunne lage gode og riktige arbeidsvarslings-planer senere.

Håndbok N301 ligger til grunn for utarbeidelsen, gjennomføringen av kurs i arbeidsvarsling, og inneholder detaljert informasjon vedrørende emner som gjennomgås på kurset.

Boken berører alle områder vedrørende krav og retningslinjer til varsling og sikring av arbeidet.

HVORFOR VELGE KURS 2?

Det er viktig å vite hvordan man merker, skilter og  sikrer området riktig i forkant av arbeidet. På den måten trygger man fremkommeligheten for alle,  enten det  er for seg selv, for de andre ansatte, eller forbipasserende som sykler,går, triller barnevogn, eller sitter i rullestol.

Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver.

De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt.

Kurs 2 er på 12 timer fordelt på 2 dager.