Arbeidsvarsling Kurs 1

HVEM GJELDER KURS 1 FOR?

Kurs 1 gjelder for alle ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere som jevnlig oppholder seg på offentlig grunn hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslingsplan, skiltplan, i forkant av arbeidet.

Med offentlig grunn menes kommunale riks og fylkesveier (gate,fortau, vei, park og friområder) som er åpne for allmenn ferdsel, som driftes og vedlikeholdes av kommunen og det offentlige.

Ved oppsetting/bruk av stillas/lift i forbindelse med nybygg, fasaderenovering og rehabilitering må det søkes om en godkjent arbeids-varslingsplan hos stat og kommune i forkant.

HVA ER FORMÅLET MED KURS 1?

Formålet med kurs 1 er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet; kunnskap om de formelle prosedyrer før arbeidet starter og under arbeidets gang.

Man lærere også om hvordan de skal bruke sikringsutstyr, varslingsutstyr og rett bruk av blanketter under arbeidet.

Håndbok N301 ligger til grunn for utarbeidelsen, gjennomføringen av kurs i arbeidsvarsling, og inneholder detaljert informasjon vedrørende emner som gjennomgås på kurset.

Boken berører alle områder vedrørende krav og retningslinjer til varsling og sikring av arbeidet.

HVORFOR VELGE KURS 1?

Kurs 1 gir stedlig ansvarsrett. Det vil si at man kan føre tilsyn med varsling og sikring på enkelte arbeidssteder. Dette forutsetter at arbeidsgiver har minimum én person som innehar Kurs 2, som er Ansvarshavende.

Alle arbeidere som er ute å jobber eller ferdes på områder som krever en godkjent arbeidsvarslings plan må ha dette kurset.

De som tar kurs 1 trenger ikke å ta kurs 2, og omvendt.

Timeplan

Dag 2 av kurs

Kl 15:00 - Kl 22:00
Arbeidsvarsling Kurs 1

Dato

jan 11 2021
Expired!

Tid

03:00 - 10:00

Sted

Transportsentralen Sandefjord AS
Transportsentralen Sandefjord AS
Meld på bedriftskurs